The SikaBiresin® WF product range for water filters is developed according to drinking water standards.

Pottingsystem för vattenfilter

Sika erbjuder PUR- och EP-gjuthartser för ingjutning av vattenfilter. SikaBiresin® WF-sortimentet förbinder membranen, ramen och insaten och fungerar som en barriär mellan det filtrerade och ofiltrerade mediet. De bearbetas med en tvåkomponents mät- och dispensmaskin eller gjuts för hand.

Hartserna finns i olika pottlivslängder, temperaturbeständighet och viskositeter. Dessutom är de utvecklade enligt dricksvattenstandarder.

Vattenfilter