KOMPLETTA LÖSNINGAR FÖR BALKONGER, TERRASSER OCH LOFTGÅNGAR

Golv. Balkong. Loftgång.

DET ÄR VIKTIGT ATT TA HAND OM SIN BETONG

Betongen är ett mycket beständigt material över tid, men till slut behöver man renovera. Utför man kontinuerligt underhåll förlängs livslängden avsevärt. Tar man dessutom beslutet att renovera betongen i ett tidigt stadie så finns det mycket pengar att spara. Betongen bryts ner av olika anledningar, här nedan presenteras de tre vanligaste orsakerna till att skador i betongen uppkommer.

KORROSION

Korrosion är en elektrokemisk process som bildar rost. Rost är na­turligtvis inte bra för betongen då rosten ökar i volym och gör att betongen spricker och till slut lossnar. Detta kallas i branschen för att betongen spjälkar. När man i ett tidigt stadie ser att betongen börjar spricka och spjälka bör man genast agera för att proces­sen inte ska fortsätta. När väl processen har kommit igång och sprickor betongen uppkommer har hela nedbrytningsprocessen en förmåga att accelerera, eftersom fukt och syre då har lättare att ta sig in till armeringsjärnen.

KARBONATISERING

Karbonatisering är den snälla nerbrytningsprocessen. Det som händer är att koldioxiden i luften tränger in i betongen och skapar en kemisk process tillsammans med kalciumhydroxiden som finns i den nygjutna betongen. Processen innebär att PH-värdet sänks och betongen förlorar sitt naturliga skydd för armeringsjärnen. Karbonatiseringen i sig är inte farlig för betongen, det är först när det kommer fukt och syre in till armeringsjärnen där korrosion då kan påbörjas. För att skydda betongen mot karbonatisering är det vanligt att man målar ytan med en karbonatiseringsbromsande färg t ex Sikagard®-675 W ElastoColor.

KLORIDANGREPP

Kloridangrepp anses vara den farliga nedbrytningsprocessen för betong och är dessvärre också den mest vanliga. Klorider är ett annat ord för salter. Klorider är en mycket aggressiv nedbrytnings­process som även den startar en korrosion på armeringsjärnen. Skyddas inte betongen mot salter kan nedbrytningsprocessen gå på bara ett par år. De mest utsatta miljöerna är där det kör mest bilar såsom broar, tunnlar men också i parkeringsgarage mm. Det är också vanligt att salta på balkongen, loftgångar mm varför det är viktigt att skydda sin betong med någon form av impregnering eller beläggning t ex ett Sikafloor®-system.

 

Golv. Balkong. Loftgång.

GOLVBELÄGGNINGAR

Eftersom många balkonger och loftgångar består av betong behöver de ett effektivt skydd föratt förhindra att vatten och koldioxid kan tränga in och orsaka skador i betongen.

Moisture Triggered Chemistry (MTC)

Sikafloor® MTC innebär en unik teknik där luftens fuktighet aktiverar härdningsprocessen. Det ger ett vattentätningsmembran som kan härda under olika förhållanden och klarar av regn och fukt inom baranågra minuter efter det har lagts.

Sikafloor® Monoflex MB-55
Perfekt för balkonger och terrasser där det ställs höga krav på vattentäthet, exempelvis där det finns bostäder under.

Sikafloor® Monoflex MB-29
Ett bra system när applikationen ska gå fort, exempelvis för loftgångar där det är viktigt med korta avstängningar.

Sikafloor® Monoflex MB-25
Bra system för balkonger, loftgångar och terrasser när man har möjlighet att spärra av.

Sikafloor® Monoflex MB-23
Slätt spricköverbyggande system för balkonger, terrasser och trappor.

Sikafloor® Multidur WS-10
Slätt diffusionsöppet system för balkonger.

 

...eller kontakta oss direkt.

Kontakt Flooring Andre

Andre Mac Donald

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Niclas Uhrfeldt

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Golv. Kontakt. Kaj.

Kaj Tuomela

Tekniker & Produktchef

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA