Sikafloor® Multidur

Ferrari cars in repair workshop parked on floor coated with Sika Multidur system

Epoxigolvsystem från Sika är exceptionellt tåliga med utmärkt mekanisk hållfasthet, slitstyrka och kemikaliebeständighet. Även om fogfria golv per definition är estetiskt tilltalande, är färg och design vanligtvis inte kundernas största drivkraftnär de väljer dessa golvalternativ. Det är snarare genom funktionaliteten och den varaktiga prestandan som dessa golv utmärker sig. Välj mellan slät, texturerad, uppströad (halkfri) för att säkerställa den användbarhet, säkerhet och det rengöringssystem som bäst passar dina behov.

I Sikafloor® MultiDur-serien hittar du speciallösningar med extremt hög kemikaliebeständighet; lösningar som är godkändaför användning i renrum; och elektrostatiskt urladdande, dissipativa och elektriskt ledande golv. För mer grundläggande användning av golv och vid behov av högpresterande väggbeläggningar ,erbjuder vi vattenburna beläggningssystem.

Lösningar med Sikafloor® MultiDur är vanliga i:

Lager-, logistik- och försäljningsområden

Tillverknings-, bearbetnings- och renrumsområden (torra och våta)

Betongplattor på mark, industrier

Kommersiella och offentliga platser samt bostadsområden

Sikafloor® Multidur - Systemuppbyggnad

...eller kontakta oss direkt.

Kontakt Flooring Andre

Andre Mac Donald

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Niclas Uhrfeldt

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Golv. Kontakt. Kaj.

Kaj Tuomela

Tekniker & Produktchef

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA