Sika® Aer S

SikaAer-S är en transparent vätska, baserad på syntetisk tensid. SikaAer-S bildar ett stabilt finfördelat luftporsystem i betongens cementpasta. Luftporerna fungerar som expansionskärl då fukten/vattnet i den hårdnade betongen expanderar vid frysning. Porerna gör även betongen lättarbetad och smidig.
SikaAer-S är certiferad av VUC i enlighet med: EN 480-1 & EN 934-2.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. Dosering:0,03-0,05% (Koncentrat).