Sika® AirPRO (SE) conc

En transparent vätska, baserad på syntetisk tensid och talloljederivat. SikaAir PRO bildar ett stabilt finfördelat luftporsystem i betongens cementpasta. Luftporerna fungerar som expansionskärl då fukten/vattnet i den hårdnade betongen expanderar vid frysning. Luftporerna gör även betongen lättarbetad och smidig.