SikaHyflex®-402 Connection

Lågmodulär fogmassa för anslutnings- och rörelsefogar i fasader

SikaHyflex®-402 Connection är en 1-komponents fukthärdande, lågmodulär och elastisk fogmassa för fogning i de vanligaste applikationerna. SikaHyflex®-402 Connection är primerfri i de flesta applikationer och har mycket god vidhäftning på de flesta förekommande byggnadsmaterial. Bildar en vattentät fog med goda mekaniska egenskaper, förblir elastisk i kallt klimat. Rörelseförmåga ± 25% inne och ute.

 • Inom- och utomhus
 • Rörelseupptagande förmåga ± 25%
 • Övermålningsbar (gör förtest)
 • Mycket god väder- och åldringsbeständighet
 • Mycket bra vidhäftning till många olika underlag
 • 1-komponent
 • Finns i många kulörer
 • Lukt-, lösningsmedels- och ftalatfri
 • Låg belastning på vidhäftningsytorna
 • Rörelsekapacitet på +100/-50% (ASTM C 719)
 • Härdning utan bubblor
 • Goda appliceringsegenskaper, lättsprutad och lättglättad
 • Mycket bra vidhäftning till många underlag
 • Mycket låga emissioner
SikaHyflex®-402 Connection SikaHyflex®-402 Connection