Naturstensplattor är ett av de mest tidlösa och eleganta ytmaterialen som aldrig går ur tid och mode. Till kategorin natursten hör marmor, granit och skiffer och de används i regel på de ställen där man har kakel och klinker, som badrum, kök och hall men rätt utfört kan de även användas på bänkskivor, utomhus med mera.

Att sätta upp natursten skiljer sig inte mycket från vanlig plattsättning och Sika har ett komplett system för marmor, granit och andra naturstensplattor. 

Uppbyggnad och produkter för natursten

  1. Förberedelse av underlag
  2. Fästmassa
  3. Fogbruk
  4. Fogmassa

 

Detta Sika-system för montering av natursten inkluderar en undergolvsavjämning som säkerställer hög tryck- och draghållfasthet samt snabb härdning med mycket låg krympning. Den snabba härdningen gör det möjligt att montera naturstensplattorna efter bara 24-48 timmar.

Monteringen görs med en ny generation av flexibel cementbaserad fästmassa med högt polymerinnehåll och låg modul som minimerar spänningsöverföring. Slutligen används ett cementbaserat fogbruk som utvecklats till naturstensplattor. Även anpassad primer och en mjukfog ska användas vid större ytor eller där rörelsefogar krävs.

Monteringskarta

Klicka på de olika delarna för mer info om produktval

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG

 

Vidhäftning och dammbindare
SikaFloor® 01 Primer

 

Självutjämnande avjämningsmassa
SikaFloor®-450 Thermo Level

klinker natursten

FÄSTMASSA

 

Flexibel snabb och vit fästmassa för natursten
SikaCeram®-275 Marble & Stone

fästmassa natursten

FOGBRUK

 

Dammreducerat fogbruk för golv och vägg
SikaCeram®-690 Elite

fog fogbruk natursten

FOGMASSA

 

Vidhäftningsprimer
Sika® Primer-3 N

 

PU mjukfog
Sikaflex®-11 FC+

 

foga klinker natursten

Fler SikaCeram-system för olika miljöer.

SikaCeram familjen består av flera olika system, anpassade för olika situationer och miljöer där du sätter kakel och klinkerplattor. Här kan du klicka dig vidare till fler av våra system.

Sikas distributionsteam

Peter Arvidsson

Säljare - Norrland

Lars Berndtsson

Säljare - Mellansverige Öst

Anna Lundgren

Säljare - Stockholm Söderut

Robin Cervin

Säljare - Stockholm Norrut

Annica Andersson

Säljare - Mellan Sverige Väst

Emil Johansson

Säljare - Mellan Sverige Väst

Anna Harrysson

Säljare - Syd

Filip Widerberg

Säljare - Syd

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.