SikaFix®-644

Ett injekteringsmedel bestående av 2-komponents silika sol/salt lösning. Partiklarna är nanometriska och ingår i en suspension för injektering. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

  • Låg viskositet
  • Geltiden kan regleras med accelerator
  • Kan användas med konventionell injekteringsutrustning