Sikaflex®-953 L30

Lång öppentid, snabbhärdande, 2-komponent STP monteringslim och fogmassa

Sikaflex®-953 L30 är ett tvåkomponent silanterminerat (STP) monteringslim som härdar genom en kemisk reaktion mellan de två komponenterna. L30 versionen är avsedd för limning av stora komponenter där det krävs en längre öppentid. På grund av dess vädertålighet och fogfyllande egenskaper kan den även användas till exponerade fogar. Den är även lämpad för pumpning över långa sträckor.  

  • Pumpbar över långa sträckor
  • Minimal förbehandling krävs för de vanligaste underlagen
  • Isocyanat och lösningsmedelsfri
  • Bra fogfyllande egenskaper
  • Bra åldrings- och väderresistens