Sikafloor® MultiFlex

Multiflex fogfria golv parkeringsgarage

Sikas golvsystem av polyuretan för användning i industrin och andra tungt belastade miljöer. Sikafloor®MultiFlex-systemen är kända för att ha en högre elasticitet som gör spricköverbryggande konstruktioner möjliga. Dessa golv utmärker sig när det gäller att absorbera rörelser i undergolvet.

Sikafloor MultiFlex®-lösningarna omfattar konstruktioner som installeras direkt ovanpå elastiska tätskiktsmembran och finns med eller utan särskilda ytskydd. Dessa golv installeras med en jämn, lätt uppströad och rikligt uppströad (extra högt halkmotstånd) design.

Lösningar med Sikafloor® MultiFlex är vanliga i:

Lager-, logistik- och försäljningsområden (installationsgolv)

Tillverknings-, bearbetnings- och renrumsområden (torra och våta)

Parkeringshus, mellanliggande och övre däck

Sikafloor® MultiFlex - Systemuppbyggnad

...eller kontakta oss direkt.

Andre Mac Donald

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Niclas Uhrfeldt

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Golv. Kontakt. Kaj.

Kaj Tuomela

Tekniker & Produktchef

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA