Sikafloor® MultiFlex PB-32

UPPSTRÖAD, ENFÄRGAD, SEG-ELASTISK POLYURETANBELÄGGNING

Sikafloor® MultiFlex PB-32 är ett seg-elastiskt och halkskyddat polyuretangolsystem som är en del av Sikafloor® Multiflex systemutbud. Sikafloor® MultiFlex PB-32 är speciellt designad för användas för i olika inomhusindustrier där halkskyddade, fogfria och slitstarka golv behövs och använder sig av Sikas unika i-Cure teknologi för att förbättra ytans estetik och minskar känsligheten för den omgivande fuktigheten under applicering. Sikafloor® MultiFlex PB-32 är uppbyggt av ett seg-elastisk och spricköverbyggande slitskikt bestående av polyuretan som uppfyller de stränga kraven på produkter med låga VOC-emissioner. Toppförseglas med en elastisk epoxibeläggning.

  • God mekanisk beständighet
  • God kemikaliebeständighet
  • Reptålig
  • Smutsavvisande
  • Lätt att städa och underhålla
  • Fogfri
  • i-Cure teknologibaserat slitskikt
  • Halkskyddad
  • Lågt VOC-innehåll