Sikafloor® MultiFlex PB-32

Halkbeständigt tuff-elastiskt golvsystem i polyuretan

Sikafloor® MultiFlex PB-32 är ett polyuretan, halkbeständigt, tuff-elastiskt golvsystem. Det ger en säker halkbeständig yta i torra och våta förhållanden.

 • Tjocklek ~3,0 mm.
 • Bra mekaniskt motstånd
 • Bra kemikaliebeständighet
 • Reptålig yta
 • Låg smutsupptagning
 • Enkel rengöring
 • Fogfri
 • Halk- och halkbeständig yta
 • i-Cure baserad teknologi slitskikt
 • Lågt VOC-innehåll
 • Lågt underhåll
 • Applicering på asfaltytor