Hindra vatteninträngning i betong

Med vattentät betong menas endast betong som inte släpper igenom något vatten och där fokus ligger på betongens kvalitet och prestanda. För att uppnå den inbyggda vattentätheten har betongen modifierats med hjälp av betongtillsatsmedel, såsom flyttillsatsmedel, porblockerare, kristallina material och andra tillsatser som skapar en vattentät betong.

Betong kan beskrivas som ett poröst material. Det är porerna i betongen som är potentiella transportvägar där vatten kan ta sig in och i förlängningen orsaka skada på betong och armering. Med rätt tillsatsmedel i betongen blockeras porerna, betongen blir vattentät och risken minskar för sprickbildning.

Sikas betongtillsatser används för att göra cementbruk och betong vattentät, i synnerhet för:

Fasadputs, murverksbruk och flytspackel

Armerad och oarmerad betong

Tegel, betong och stenunderlag

Inomhus- och utomhusapplikationer såsom t.ex. källare, simbassänger, tunnlar, vattentankar, nedstignings-luckor, kulvertar

Kan användas i varma och fuktiga förhållanden

vattentätande betongtillsatser
Kontakta oss för bästa vattentätningslösningen

Kristoffer Johansson

Teknisk säljare
Fler produkter för vattentätning
produkter för vattentätning