Högpresterande fog-och spricktätningssystem

Sikadur-Combiflex® SG System är ett högpresterande fog- och  spricktätningssystem med förbättrad vidhäftning och prestanda samt godkännanden för användning i kontakt  med dricksvatten.

 • Förhindrar vatteninträngning
 • Förlänger vattnets transportväg in i konstruktionen
 • Full vidhäftning mot underlaget
   

Detta unika system består av de svetsbara Sikadur-Combiflex® SG tejperna och beprövade Sikadur®-limmer. Systemet är utformat för att användas förfogar och sprickor i alla typer av konstruktioner, men främst i vattentäta betongkonstruktioner.

Sikadur-Combiflex® SG System är en högpresterande fog- och spricktätande lösning för:

 • Konstruktionsfogar och statiska sprickor
  Konstruktionsfogar skapas genom en indelning av konstruk-tioner i sektioner, till exempel för det dagliga slutförandet av betongarbeten (sk arbetsfogar).
 • Rörelsefogar
  Rörelse- eller expansionsfogar separerar konstruktiva element och kompenserar för rörelser orsakade av effekterna av värme, marksättningar eller laster som verkar på konstruktionen.
 • Vinklad installation
  Om mekanisk påverkan kan förväntas ska Sikadur-Combiflex® SG Tape skyddas genom att man fyller bakom tätskiktet samt skyddar ytan mot åverkan.
 • Stöd för fogar med negativt tryck
  Till exempel vid externa källarväggar. Vid exponering för negativt vattentryck utifrån måste Sikadur-Combiflex® SG Tape säkras med en stålplåt, fäst i ena sidan av fogen.
 • Dold eller infälld installation
  Typiskt för användning i golvfogar.
 • Genomföringar
  Typiskt för källarvägg med rörgenomföring
 • Körbanefogar
  Typiskt för användning i brodäcksfogar eller fogar i parkerings-däck i parkeringshus med flera våningar.
 • Anslutningsfogar
  Till exempel anslutningar till hisschakt, stålbalkar osv.
Sikadur combiflex vattentätning
Sikadur combiflex vattentätning
Kontakta oss för bästa vattentätningslösningen

Kristoffer Johansson

Teknisk säljare
Combiflex stoppar vattenflödet

Sikadur-Combiflex® SG System är mångsidigt och lämpar sig för användning överallt där vatten och fukt kan tränga in i konstruktionen från utsidan.

 • Mångsidigt system som lämpar sig för många svåra förhållanden.
 • God vidhäftning på många olika underlagsmaterial.
 • Extremt flexibel med hög fog-/spricköverbryggande förmåga.
 • God resistens mot många olika kemikalier.
 • Kan användas i kontakt med dricksvatten.
 • Kan användas i både kall- och varmvatten.
 • Lätt att installera.
 • Lämplig för torra och fuktiga betongytor.
 • Fungerar väl inom ett brett temperaturområde.
 • Väder- och UV-resistent.
 • Limmet kan fås i normal- och snabbhärdande typ.
 • Resistent mot rotgenomträngning.
betong fogtätning
Vanliga applikationer
vattentätning dricksvatten

Broar - Tunnlar

 • Resistent mot vägsalt
 • UV-resistent
 • Lufttät, lämplig för ventilationskanaler
 • Klarar fogar av varierande bredd
vattentätning pool

Pool

 • Beständig mot ozon, klor
  och UV-ljus
 • Lätt att rengöra
 • Mjuk och icke-nötande
  mot huden

Konstruktiv renovering

 • Vattentät spricktätning
 • Resistent mot vattentryck
  från båda ytorna/sidorna
  av konstruktionen.
   
vattentätning reningsverk

Grundvattenskydd

 • Kemiskt resistent
 • Hög miljösäkerhet
 • Vattentät försegling

   
vattentätning fasader
Vattentätning tätningsband fasad

Dricksvattentankar

 • Godkänt för användning i kontakt med dricksvatten
 • Långvarig vattenresistens
 • Perfekt för nybyggnation och reparationsarbeten
   
vattentätning grundvattenskydd

Källare

 • Vattentätning med hög hållbarhet
 • Lätt att kontrollera/reparera
 • Oberoende av betongarbeten
 • Hög rörelsekapacitet
   

Fasader

 • Hög rörelsekapacitet i fogen
 • Övermålningsbar (limmet)
 • Väder- och vattenresistent
 • Beständig mot UV-ljus
   
vattentätning tunnlar

Reningsverk     

 • Resistent mot avloppsvatten
 • Bra nötningsmotstånd
 • Oberoende av betongarbeten
 • Hög rörelsekapacitet i fogen
   
vattentätning renovering
Fler produkter för vattentätning
produkter för vattentätning