Fäst, fog och fogskum

Nedan hittar du vårt sortiment av Fäst, fog och fogskum.   

Klicka på pilen bredvid respektive produkt för att få mer information.

Du kan också Kontakta oss eller Sök Återförsäljare.

För teknisk dokumentation för hela vårt fogsortiment, gå till Ladda ner dokument.

Sika AnchorFix®-1

Lösningsmedels- och styrenfri, polyesterbaserad 2-komponents ankarmassa i 1-komponents patron.

Sika BlackSeal®-1

Sika BlackSeal®-1 är en 1-komponent bitumenbaserad tätningsmassa med god vidhäftning mot de flesta förekommande byggmaterial.

Sika Boom® G

Sika Boom®-G är ett 1-komponents högexpanderande snabbhärdande polyuretanfogskum som appliceras med hjälp av en anpassad pistol.

Sika Boom® S

Sika Boom-S är ett 1-komponents expanderande fogskum som används bl a till utfackningspartier och isolering mellan syll och bottenplatta, omkring fönster och dörrar samt på ställen där isolerande utfyllning är nödvändig, dvs ej för rörelseupptagande fogar.

Fogpistoler

Specialpistol för Sika Pistolskum.
Rengörs med Sika Boom-Cleaner.

Passar både till Sika BoomTop-G och Sika Boom-G.

Sika Boom® Top

SikaBoom-Top
Vitt, 1-komponent, tixotropt, snabbhärdande fogskum som är dammtorrt efter ca 5 minuter och kan, när det är nödvändigt, renskäras efter ca 1 timme med kniv. SikaBoom Top-G
Ett 1-komponents expanderande fogskum som appliceras med hjälp av en anpassad pistol som används bl a till utfackningspartier och isolering mellan syll och bottenplatta, omkring fönster och dörrar samt på ställen där isolerande utfyllning är nödvändig, dvs ej för rörelseupptagande fogar.

Sika® Bottningslist

Bottningsmaterial för fogmassor. Polyetencellplast med slutna celler. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sika® Backer Rod Fire

Klassad upp till El120 tillsammans med Sikaflex AT-Connection samt Sikaflex AT-Façade. Testad av SP, intyg nr 95R12638. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sikacryl® HM

Sikacryl® HM är en akryl/latexfog för fogning eller tätning inomhus.

Sikacryl®-105 Professional

Akryl/latexfog med ljuddämpande egenskaper.

Sikacryl® Vent

Tätningsmassa för högtryckskanaler enligt B-norm VVS-AMA.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sika Boom®-400 Fire

Sika Boom®-400 Fire är ett universalskum för brandfogar i väggar och bjälklag av betong,

Kan appliceras ner till +5ºC och kan skäras efter ca15 minuter.

(Vid +23ºC och 50% r.f.)

Sikacryl®-618 Fire

Sikacryl®-618 Fire är en 1-komponent fogmassa baserad på akryldispersion, med goda brandhämmande egenskaper. Sikacryl®-618 Fire sväller vid temperaturer över +250ºC och förhindrar därmed spridning av rök och eld.

Sika® FireStop

Brandtätningsmassa som motstår temperaturer upp till +1050°C. Testad av SP, intyg nr 8313-266.Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sika® Fireswell

Sika Fireswell-N består av värmeexpanderande grafit i pastaform som börjar sin expansion vid +180ºC. Massan utvecklar då ett tryck (0,7 MPa) som effektivt stänger till och tätar vid genomföringar och ger en rök- och gastät genomföring även efter brand. Inga speciella hylsor eller kortlingar behövs. Innehåller inga lösningsmedel och kan övermålas med de flesta vanligen förekommande färger.Typgodkänd av SITAC, intyg nr 0251/07.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sikaflex® AT Connection

Sikaflex® AT Connection är en 1-komponents fukthärdande elastisk fogmassa.

Sikaflex® AT Facade

Sikaflex® AT Facade är en 1-komponents lågmodulär, fukthärdande elastisk fogmassa.

Sikaflex® PRO-3

Sikaflex® PRO-3 SL

Sikaflex® PRO-3 SL är en fuktighetshärdande, självutjämnande, 1-komponent elastisk massa baserad på polyuretan med goda mekaniska egenskaper. För applikationer både inne och ute.

Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-15 FC

Sikaflex® 15 FC  är en 1-komponents högmodulär  elastisk lim & fogmassa baserad på en silanterminerad polymer (SMP). Utmärkt till rörelsefogar och tätning i trä, betong, klinker.

För nåtning av trägolv. Sikaflex® 15 FC är luktsvag, lösningsmedels- och ftalatfri vilket gör den lämplig inomhus.

 Sikaflex® 15 FC kan användas inom- och utomhus.

Sikaflex®-521 FC

Snabbhärdande lim- och förseglingsmassa. Isocyanat- och lösningsmedelsfri. Slip- och övermålningsbar.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

SikaHyflex®-220 Window

SikaHyflex®-220 Window är 1-komponent, fukthärdande, lågmodulär elastisk fogmassa.

SikaHyflex®-225 Connection

SikaHyflex®-225 Connection är en 1-komponent, fukthärdande, elastisk fogmassa. Produkten är luktsvag lösningsmedelsfri och ftalatfri vilket gör den lämplig för inom och utomhusbruk.

SikaHyflex®-250 Facade

SikaHyflex®-250 Facade är en 1-komponents fukthärdande, lågmodulär och elastisk fogmassa.

SikaHyflex®-402 Connection

SikaHyflex®-402 Connection är en 1-komponents fukthärdande, lågmodulär och elastisk fogmassa för fogning i de vanligaste applikationerna.

SikaHyflex®-402 Connection är primerfri i de flesta applikationer och har mycket god vidhäftning på de flesta förekommande byggnadsmaterial. Bildar en vattentät fog med goda mekaniska egenskaper, förblir elastisk i kallt klimat. Rörelseförmåga ± 25% inne och ute.

Sika® MultiSeal

Självhäftande, gummimodifierat tätningsband på bitumenbas. En sida laminerad med aluminiumfolie.

Sikasil®-670 Fire

Supermastic-2

Plastisk tätningsmassa baserad på vegetabilisk olja. Skinnbildande, ej petsäker. HusAMA 83, grupp 53, typ 531.Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Supermastic-3

1-komponent, plastisk skinnbildande fogmassa, baserad på polymeriserande oljor. Den har god vidhäftning mot betong, tegel, puts, trä, sten, klinker, metall, glas mm och behöver ingen förstrykning med primer. Supermastic-3 missfärgar inte omgivande material och kan övermålas med de flesta vanliga färger.Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.