Sika Sverige

Sika Sverige

Sika erbjuder ett komplett sortiment av produkter för reparation, skydd, konstruktion eller tätning för byggbranschen och den tillverkande industrin.

Med över 100 års erfarenhet som leverantör av specialkemiska produkter är vi övertygade om att vi har den perfekta lösningen, oavsett dina behov.

Sika - din lokala leverantör av globala lösningar.

Säkerhet utan kompromiss

Säkerhet utan kompromiss

Sika PowerCure-system ger samma precision och prestanda som högkvalitativa pumpsystem som finns på fordonstillverkarnas produktionslinjer. Den kombinerar hög flexibilitet, ergonomisk och enkel hantering samt minimalt spill i en tydlig och fokuserad design.

Sika ComfortFloor

Sika ComfortFloor

Sika ComfortFloor kan med fördel läggas i både privata och offentliga byggnader.

Golvet passar där det krävs bra inomhusluft, ljuddämpning och hög komfort samtidigt som estetiken är viktig.

Sika One Shot

Sika One Shot

Sika One Shot är ett nytt innovativt system för parkeringsbeläggning med mycket bra egenskaper när det gäller slitstyrka, estetik och snabb installation. Det finns möjligheter att få färdig beläggning på en dag.

Bättre betong

Bättre betong

Sika Sverige utvecklar på labbet i Spånga nya tillsatsmedel för att möta marknadens behov och krav på betongen.

Vi har bland annat utvecklat nya ViscoCrete-3040 CA för krossballast och ett system som ger en mer lättarbetad betong som i kombination med den nya luftporbildaren Sika AirPRO (SE) skapar ett bättre luftporsystem.

Mer värde mindre påverkan

Mer värde mindre påverkan

"Mer värde, mindre påverkan" avser Sikas åtagande att maximera värdet av våra lösningar och bidrag till alla intressenter och samtidigt minska riskerna och resursförbrukningen.