Beskrivningstexter

Tak med låg lutning ställer extra höga krav på taktäckningen. Med våra tätskiktssystem får du totallösningar av högsta kvalitet, anpassade för att klara många år i vårt tuffa svenska klimat.

Spara tid i din dokumenthantering. Våra beskrivningstexter kan du enkelt klippa in i dina handlingar och lita på att de är rätt beskrivet.

Kontakta oss för teknisk rådgivning

Exponerade tak

Gröna tak

Principskisser detaljer